Барча хизматлар

"MEDIK-AS" Диагностика Маркази

Биз АҚШ ва Европада ишлаб чиқарилган замонавий асбоб-ускуналар ёрдамида замонавий тиббий диагностика усулларини таклиф этамиз. Техник базамиз энг тезкор натижалар билан инструментал ва лаборатория ишларини ўтказишга имкон беради.

Лабораторияларнинг замонавий техник жиҳозлашланиши, илғор диагностика асбоблари, профессионаллик ва шифокорларнинг масъулияти “Medik-As”, “Medik-As Chemical Group”, “Medik-As Laboratory” ва “Medik-As Diagnostics”  тиббий диагностика марказларига кенг кўламли талабгор ва  сифатли хизматларни тақдим этиш имконини беради.

Сифатли лаборатория диагностикаси – бу ўз вақтида ва тўғри ташхис қўйишнинг асосидир, шунингдек, соғлиғингизни кузатиб бориш ва шифокор томонидан олиб бориладиган даволанишни мониторинг қилиш учун имконият бўлиб хизмат қилади.

Замонавий жиҳозлар, замонавий технологиялардан фойдаланиш ва лабораторияларимизнинг малакали кадрлари бизга юқори даражада илмий изланиш олиб бориш ва ишончли натижаларни тезкорлик билан олишни таъминлаб беради. Шунингдек, биз муқобил нархларда тадқиқотларнинг оптимал тўпламини ўз ичига олган комплекс дастурларни таклиф этамиз.

Қоннинг умумий таҳлилида қуйидаги кўрсаткичларни текширамиз:

 • Умумий қон таҳлили (19 та кўрсаткич);
 • Умумий қон таҳлили (23 та кўрсаткич);
 • Гемоглобин концентрацияси (ГГБ);
 • Эритроцитнинг чўкинди тезлиги (ЭЧТ);
 • Гликолик гемоглобин;

Касалликни аниқлаш учун қон гуруҳини аниқлаш жуда муҳим, шунингдек, қон гуруҳини аниқлаш билан бир қаторда, резус омилини текширамиз.

 • Қон гуруҳи (Резус-омил)

Ревматоид омилни текширишда ўзларининг иммуноглобулин «G» билан автоантиген сифатида таъсирланадиган автоантителаларни аниқлашга ёрдам беради, у бирон бир агент (масалан, вирус) таъсири остида ўзгариб туради.

 • Ревматоид омил
 • C-реактив оқсил
 • Антистрептолизин-О

Қоннинг липидлар спектрини таҳлил қилиш атеросклероз диагностикасида, юрак миокард инфарктидан кейин юрак ишемик касалликларида, шунингдек мия қон томир касалликларида амалга оширилади.

 • Холестерол умумий миқдори
 • Холестерол – ЮЗЛ
 • Холестерол – КЗЛ
 • Холестерол- ЎКЗЛ
 • Триглицеридлар
 • Атерогентлик индекси

Организм учун организмдаги электролитларни текшириш жуда муҳимдир, чунки у юрак, мушак ва асабларнинг ишига таъсир қилувчи электр импулсларини юбориш жараёнида муҳим рол ўйнайдиган озиқ моддалардир. Улар шунингдек суюқлик баланси ва ҳужайраларни, тўқималарни ва мушакларининг гидрацияси учун муҳимдир.

 • Темир
 • Калий
 • Натрий
 • Хлор
 • Кальцийнинг умумий миқдори
 • Фосфор
 • Магний

Маълумки, “анемия” – камқонлик, гемоглобин концентрациясининг пасайиши, шунингдек қизил қон таначалари(эритроцитлар) миқдорининг умумий миқдоридан эритроцитлар сонининг камайиши ва биз қуйидаги таҳлиллар билан анемия белгиларини аниқлаймиз:

 • Темир
 • Ферритин
 • Умумий темирбоғловчи имконияти

Аутоиммун касалликлари инсон иммун тизимининг функцияларининг бузилиши билан боғлиқ бўлган касаллик бўлиб, ўзларининг тўқималарини ёт нарса сифатида қабул қила бошлайди ва уларга зарар келтиради. Бундай касалликлар тизимли деб аталади, чунки одатда, бутун тизим ёки ҳаттоки бутун организм зарарланади.

 • Анти-фосфолипид скрин
 • lgM,
 • lgG
 • ANA Screen (Антинуклеар антителалар)
 • Anti-dsDNA IgG (тизимли қизил люпус(тери сили))

Кардиоспесифик маркерлари асептик некроздан келиб чиқадиган миокард инфарктининг белгиларини, некроз маҳсулоти ва эндоген интоксикациянинг ассимиляциясини олдиндан аниқлашга ёрдам беради

 • Тропонин I

Қонни биокимёвий таҳлил қилиш – ички органлар (жигар, буйраклар, ошқозон ости бези, ўт пуфагини ва ҳоказо) нинг ишлашини баҳолаш, метаболизм (липидлар, оқсиллар, углеводлар алмашинуви) ҳақида маълумот олиш, микроэлементларга эҳтиёжни аниқлаш учун лаборатор диагностика усули ҳисобланади.

 • Оқсилнинг умумий миқдори
 • Альбумин
 • Глюкоза
 • Креатиникиназа
 • Креатинин
 • Креатиникиназа-МВ
 • Мочевина (сийдик таркибида бўладиган кристалл модда).
 • Сийдик кислотаси
 • Простатик фосфатаза
 • Иммуноглобулин А
 • Иммуноглобулин М
 • Иммуноглобулин G

Жигар намуналари – бу жигар шикастланишининг ҳақиқий даражасини қайта тиклашга ёрдам берадиган биокимёвий ферментлардир. Жигар намуналарини жигар шикастланишининг аниқ белгилари бўлган ва одатий симптомологияси бўлмаган беморларга белгиланади.

 • Билирубин (умумий, бевосита, билвосита)
 • Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
 • Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
 • Ишқорий фосфатаза
 • Нордон фосфатаза
 • Тимолик намуна

Ферментлар (ёки энзимлар) ҳужайраларимизда синтез қилинадиган, вужудимизда содир бўладиган биокимёвий реакцияларни катализатори бўлган (яъни, уларнинг тезлигини оширадиган), аммо айни пайтда ўзлари ўзгармас бўлган ўзига хос табиатли оқсиллардир. Тирик организмларда ферментларнинг иштирокисиз ҳеч қандай реакция бўлмаслигини ҳақида муболағасиз айтиш мумкин.

 • Альфа-амилаза (Диастаза)
 • Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
 • Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
 • Лактатдегидрогеназа
 • Гамма-глутамилтрансфераза
 • Липаза
 • Ишқорий фосфатаза
 • Креатинкиназа
 • Креатинкиназа-ММ(МВ)

Дарҳақиқат, турли паразитлар инсон организмида, айниқса ички органларда яшаш учун мослашган бўлиб, кўпинча аллергик касалликларнинг дастлабки илдизи ҳисобланади.

 • Жами миқдордаги лямблиялар
 • lgA, lgG, lgM
 • Лямблиялар
 • lgA,
 • lgG,
 • lgM
 • Аскаридалар
 • lgG
 • Эхинококк
 • lgG
 • Иммуноглобулин E(IgE)
 • Гельминтлар

Глюкозотолерантли тест (ГТТ) эндокринологияда глюкозага толерантлиликнинг(бардошлилик) бузилишини (диабет олди) ва қанд  диабети диагностикаси учун қўлланиладиган лаборатория усули ҳисобланади.

 • Оч қоринга глюкоза
 • Глюкоза қабул қилингандан кейин 1 соат ўтгач
 • Глюкоза қабул қилингандан кейин 2 соат ўтгач

Гормонлар учун қон таҳлили – кўплаб органлар ва организм тизимларининг ҳолатини кўрсатадиган лаборатория текширувидир. Гормонлар ички секреция безлари орқали ишлаб чиқариладиган биологик фаол моддалардир.

 • Прогестерон
 • Пролактин
 • Лютеинизиан гормон
 • Фолликула-рағбатлантириш гормони
 • Эстрадиол
 • Эстриол
 • Автототропик гормон
 • Инсулоидга ўхшаш ўсиш омили  (IGF-1)
 • Тиреотропик гормон (ТТГ)
 • ИСХ да мустақил бўлган
 • Эркин трийодтиронин
 • Эркин тироксин
 • Умумий трийодтиронин (ТЗ)
 • Умумий тироксин (Т4)
 • Тестостерон
 • ТТГ рецепторларига антителалар
 • Тиреоглобулинга антителалар (АТ-ТГ)
 • Тироид-анти-ТПО
 • Эркин тестостерон
 • Дегидроэпиандростерон сульфати (DHEA-S)
 • Инсулин
 • С-пептид
 • Сурункали ганодотропин (HCG)
 • Оксипрогестерон -17
 • АСТН (Адренокортикотропли гормон)
 • Алдостерон
 • Ренин
 • Антимюллер гормони
 • Калцитонин
 • SHBG (жинсий гормонларни боғловчи глобулин)
 • PAPP-A
 • 25 OH витамин D
 • SHBG
 • PAPP-A

Ўсимта белгилари саратон касалликларини даволашда янги имкониятлар очади. Ўсимта белгилари зарарсиз ва ёмон ҳавфли ўсимталарни ажратишга, касалликнинг босқичини аниқлашга ва энг муҳими, рецидиваларни ўз вақтида аниқлаш ва диагностика қилиш учун имкон беради. Шунинг учун тегишли белгининг даражасини ўлчаш даволаш самарадорлигига ҳал қилувчи таъсир кўрсатиши мумкин.

 • Альфа-фетопротеин
 • Саратон-эмбрионал антиген (CEA)
 • Умумий простатспецифик антиген
 • Мустақил простатспецифик антиген
 • Углеводли антиген CA 15-3
 • Углеводли антиген CA 19-9
 • Углеводли антиген CA 125
 • CA 72-4 (ошқозон маркери)
 • Калцитонин
 • SCC
 • HE-4
 • Cyfra 21-1
 • S-100
 • NSE

TORCH инфекцияси (ТОРЧ инфекцияси) – бу онадан болага бачадон ичида ўтиши ва турли туғма нуқсонлар ва касалликларга олиб келиши мумкин бўлган касалликлар гуруҳидир.

 • Toxoplasma gondii         lgM      lgG
 • Cytomegalovirus             lgM      lgG
 • Rubella (Краснуха)        lgM      lgG
 • Herpes complex 1            lgM      lgG
 • Herpes complex 2           lgM       lgG
 • Herpes complex 1/2        lgM      lgG
 • Chlamydia trachomatis    lgA     lgM    lgG
 • Mycoplasma hominis lgA    lgM    lgG
 • Ureaplasma urealyticum    lgA    lgM    lgG
 • lgG-нинг СММ-га авидлиги
 • lgG-нинг ВПГ-га авидлиги
 • Chlamydia pneumoniae
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Helicobacter pylori
 • Gardnerella vaginalis
 • Trichomonas vaginalis
 • Human Herpes virus 6
 • Human Herpes virus 8
 • Вирус Эпшейна-Барр
 • Candida
 • Brucella SPP
 • HIV (ВИЧ) (паспорт бўлиши шарт)
 • Вассерман реакцияси (RW)(паспорт бўлиши шарт)
 • HIV (ВИЧ)
 • Умумий биокимё
 • Липидли спектр
 • Электролитлар
 • Жигар намуналари
 • Қон ферментлари
 • Билирубин (умумий, бевосита, билвосита)
 • Камқонлик диагностикаси
 • Коагулограмма
 • Жигар ва сафро йўлларининг тизими
 • Гормонлар: қалқонсимон безлари функциясига жавоб беради
 • Қалқонсимон безлари гормонлари (эркин)
 • Қалқонсимон безлари гормонлари (умумий)
 • Пренатал  диагностикаси 1 триместр
 • Пренатал диагностикаси 2 триместр
 • TORCH igG
 • TORCH igM
 • Комплекс кўрикдан ўтказиш
 • Эркакларни кўрикдан ўтказиш
 • Аёлларни кўрикдан ўтказиш
 • Протромбин вақти
 • Фаол қисман тромбопластин вақти
 • Фибриноген
 • МНО
 • ПТИ
 • Anti – HAV IgG
 • HBsAg
 • HDV
 • HAV IgM
 • HCV – Ab
 • Toxoplasma gondii
 • Cytomegalovirus
 • Rubella
 • Herpes simplex 1/2
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma hominis
 • Mycoplasma genitalium
 • Ureaplasma spp. FL
 • Gardnerella vaginalis
 • ВПЧ скрин-титр
 • ВПЧ 31/33
 • Candida
 • HCV
 • HBV
 • HCV ген типизацияси
 • Шуварский, Симс-Гунер намунаси
 • Курцрок – Миллер намунаси
 • Антиспермал антижисмларга намуна
 • Замбуруғ мавжудлиги таҳлили
 • Демодекоз
 • Глюкоза
 • HBsAg
 • HCV
 • Helicobacter Pylori
 • RHEU – Test
 • Тропонин
 • Оч қоринга глюкоза
 • Глюкоза қабул қилингандан сўнг 1 соат ўтиб
 • Глюкозани қабул қилгандан сўнг 2 соат ўтиб
 • Суртма (Мазок)
 • Колькоскопия
 • Суртманинг цитологияси
 • Лептотрихоз учун аёллардан олинган суртма
 • Гормонал кольпоцитограмма
 • Спермограмма
 • Простата шираси
 • ССХТ бўйича спермограмма
 • Балғам тахлили
 • Посткоитал диурез
 • Трихомониаз учун натив суртма
 • Сийдикни умумий таҳлили
 • Нечипоренко бўйича сийдик
 • Ўт пигментлари учун сийдик
 • Кундалик сийдикда Реберг намунаси
 • Ацетон
 • Сийдикдаги ХГ
 • Кундалик сийдикдаги кальций миқдори
 • Сийдикдаги  Альфа-амилаза
 • Кундалик сийдикдаги глюкоза миқдори
 • Кундалик сийдикдаги оқсил миқдори
 • Urine test
 • Копрология
 • Тухум гижжаси учун нажас
 • Анусдан оёқчаларни аниқлаш учун олинган қиринди
 • Яширин қон кетиш учун нажас
 • Helicobacter pylori учун нажас
 • Бурундан
 • Оғиздан
 • Коньюнктивлардан
 • Қулоқдан
 • Қондан
 • Шикастланган жойдан
 • Балғамдан
 • Сийдикдан
 • Нажасдан
 • Вагинадан
 • 3-та нуқтадан
 • Спермадан
 • Простата ширасидан
 • Кўкрак сутини стерилликка
 • Ўпка пардаси суюқлиги
 • mycoplasma hominis
 • Ureaplasma ueralyticum
 • Жигар ва ўт пуфаги
 • Ошқозон ости бези
 • Қора талоқ
 • Буйраклар
 • Буйрак усти безлари
 • Сийдик пуфаги ва йўллари
 • Простата бези
 • Мояк халтаси аъзолари
 • Бачадон аъзолари
 • Трансвагинал текшириш
 • Фолликулометрия
 • Ҳомиладорлик 1 триместр
 • Ҳомиладорлик  2 триместр
 • Ҳомиладорлик 3 триместр
 • Қалқонсимон безлари
 • Тимус бези
 • Кўкрак бези
 • Қорин бўшлиғи ревизияси
 • Нейросонография
 • Таҳлилларни дискка ёзиб олиш
 • Буйин лимфа тугунларини текшириш
 • Кўз аъзоларини текшириш
 • Тизза буғимини текшириш
 • Буйрак томирлари
 • Жигар қон томирлари
 • Бачадон томирлари
 • Қалқонсимон без томирлари
 • Мояк ҳалталари томирлари
 • Ҳомиладорлик пайтида
 • Юрак ултратовуш тадқиқотлари
 • Болалар юраги ултратовуш тадқиқотлари
 • БЦА брахеоцефал артериялар
 • Юқори бўғинлар допплерографияси
 • Қуйи бўғинлар допплерографияси
 • Қалқонсимон безлари
 • Кўкрак безлари
 • ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА (ЭКГ);
 • Суртма цитологияси
 • Колькоскопия
 • ИПВ(ВПЧ) скрин-титр FL

СИЗ ЎЗ САЛОМАТЛИГИНГИЗНИ ҚАДРЛАЙСИЗ ВА ТАҲЛИЛЛАР ТОПШИРМОҚЧИМИСИЗ?

Ўзингиз ҳамда оилангиз учун юқори сифатли тиббий хизматлардан фойдаланиш учун қуйидаги телефон рақамларига қўнғироқ қилинг:
Тел.:(71) 241-01-45, (71) 241-01-55